Sluitingsdagen 2022

De Toverschommel biedt geen opvang aan op officiële feestdagen en tijdens het eigen verlof.
Voor 2022 zijn dit onze sluitingsdagen:
 • Maandag 3 t/m Zondag 9 Januari 2022 Kerstverlof
 • Maandag 18 April Paasmaandag
 • Donderdag 26 Mei O.H. Hemelvaart
 • Vrijdag 27 Mei Brugdag
 • Maandag 6 Juni Pinkstermaandag
 • Maandag 18 t/m vrijdag 22 Juli Zomersluiting
 • Maandag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
 • Maandag 19 en dinsdag 20 september Pedagogische studiedagen
 • Dinsdag 1 November Allerheiligen
 • Vrijdag 11 November Wapenstilstand
 • Maandag 26 December t/m Zondag 8 Januari 2023 Kerstverlof