De Toverschommel Baarle-Hertog

Deze locatie van kinderopvang De Toverschommel is gevestigd in de voormalige dokterswoning van Baarle-Hertog en heeft een ruime en groene tuin.

De Toverschommel in Baarle-Hertog bestaat sinds juni 2011. We zitten in een prachtig pand wat vroeger de dokterswoning was. We hebben hier een grote tuin met konijntjes en fruitbomen en hoge bomen rond de tuin wat zorgt voor een prachtig zicht en een heerlijk schaduwrijke tuin in de zomer. Er is hier plek voor 18 kindjes. Op deze locatie hebben wij zowel gesubsidieerde IKT plekken als vaste prijs plaatsen, IKT-Mix zoals Kind en Gezin het noemt.

 Als u start met IKG dient u voor de aanvang van de opvang de kindcode van uw kindje te hebben doorgegeven. U kunt de kindcode aanvragen vanaf de geboorte van uw kindje. U moet de kindcode doorgegeven hebben voor de aanvang van de opvang. Het IKG tarief is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van de ouders. Het IKG tarief is maximaal €29,95 per dag. 

Op basis van het opvangplan heeft u recht op 20 (bij voltijdse opvang) afwezigheidsdagen. Dus 5 dagen opvang per week geeft recht op 20 afwezigheidsdagen, 4 dagen opvang: 16 afwezigheidsdagen, 3 dagen opvang: 12 afwezigheidsdagen, 2 dagen opvang: 8 afwezigheidsdagen. Bij de start heeft u naar rato recht op een percentage van de afwezigheidsdagen, deze worden door ons systeem automatisch berekend in uw voordeel en afgerond op halve dagen. De afwezigheidsdagen worden gebruikt voor de afwezigheid van uw kindje bij bijvoorbeeld verlof of ziekte. Als er op de factuur een ongerechtvaardigde afwezigheid dag met boete staat vermeld is dit omdat geoorloofde afwezigheidsdagen op zijn. Een ongerechtvaardigde IKG afwezigheid wordt u altijd aangerekend gelijk aan uw dagprijs vermeerderd met 10 euro.

Als u start met de vrije prijs dan is het tarief €31,00 per dag.

Omdat wij werken met een vaste prijs per maand krijgt u via het Groeipakket €3,23 per aanwezige dag, in de vorm van kinderopvangtoeslag terug van de Vlaamse Overheid. Wij houden bij de berekening van het maandtarief rekening met ons dagtarief van €31,00 en 5 onbetaalde weken voor onder andere feestdagen, sluitingsdagen, uw eigen verlof of afwezigheid van uw kindje door bijvoorbeeld ziekte. U betaalt dus omgerekend voor 47 weken in een volledig jaar van 52 weken. De prijs voor een aanwezigheid is daardoor effectief €27,77 per dag, hierbij is rekening gehouden met de teruggave die u krijgt van de Vlaamse Overheid.

Dit resulteert in onderstaande gefactureerde maandbedragen. In dit maandbedrag is niet de teruggave van de Vlaamse Overheid of belastingvoordeel verwerkt.

  • 2 dagen opvang per week kost per maand €242,83
  • 3 dagen opvang per week kost per maand €364,25
  • 4 dagen opvang per week kost per maand €485,67
  • 5 dagen opvang per week kost per maand €607,08

Na inschrijving en voor de start van de opvang dient er een inschrijfvergoeding of borg te worden voldaan. U ontvangt hiervoor na inlevering van de opvangovereenkomst een losse factuur. Als u start met IKG dient er na de inschrijving en voor de start van de opvang dient er een waarborg te worden voldaan van € 150,-, is uw gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan € 28.346,04 (bedrag voor 2019) dan bedraagt de waarborg € 50,-. Als aan alle verplichtingen is voldaan wordt de waarborg binnen 10 dagen teruggestort op een bij ons gekende rekening op uw naam. Als u start met vrije prijs dan dient er na inschrijving en voor de start van de opvang inschrijfvergoeding te worden voldaan van € 100,-. Voor de inschrijving van broertjes of zusjes rekenen wij geen inschrijfgeld.

U heeft mogelijk recht op belastingteruggave. Nederlandse kindjes hebben mogelijk recht op Nederlandse Kinderopvangtoeslag. Hier kunt u meer informatie vinden over ons Registratienummer buitenlandse opvang.

Locatiegegevens Baarle-Hertog

Pastoor de Katerstraat 2, Baarle-Hertog (Route)
+32 14 735 990
info@detoverschommel.be

Openingstijden

Maandag

07.00 – 18.00 uur

Dinsdag

07.00 – 18.00 uur

Woensdag

07.00 – 18.00 uur

Donderdag

07.00 – 18.00 uur

Vrijdag

07.00 – 18.00 uur