Sluitingsdagen 2021

De Toverschommel biedt geen opvang aan op officiële feestdagen of tijdens het eigen verlof.

Voor 2021 zijn dit onze sluitingsdagen:

  • Maandag 21 December t/m zondag 3 Januari 2021 Kerstverlof
  • Maandag 5 April Paasmaandag
  • Donderdag 13 Mei O.H. Hemelvaart
  • Vrijdag 14 Mei Brugdag
  • Maandag 24 Mei Pinkstermaandag
  • Woensdag 21 Juli Nationale feestdag
  • Maandag 1 November Allerheiligen
  • Donderdag 11 November Wapenstilstand
  • Vrijdag 24 December vanaf 15 uur gesloten
  • Maandag 27 December t/m zondag 9 Januari 2022 Kerstverlof