Prijzen

Bij de Toverschommel hanteren we onderstaande prijzen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Vrije prijs en IKG. In Hoogstraten zijn er enkel Vrije prijs plaatsen. In Baarle-Hertog wordt er gewerkt met de IKT-mix. In Baarle-Hertog zijn er dus IKG en Vrije prijs plaatsen.
In onderstaande prijzen is geen rekening gehouden met teruggaven waar u eventueel recht op kunt hebben. Denk hierbij aan het Vlaamse Groeipakket (€3,29 per opvangdag) en u kunt mogelijk de uitgaven voor de opvang in uw belastingaangifte opgeven (maximaal €13,00 per dag). Als u belastingplichtig bent in Nederland kunt u recht hebben op Kinderopvangtoeslag, gebruik ons nummer Registratie Buitenlandse Kinderopvang bij de aanvraag.

Hoogstraten

Prijs voor de Vaste prijs plaatsen

Het Vrije prijs tarief is €31,00 per dag.

Wij houden bij de berekening van het maandbedrag rekening met ons dagtarief van €31,00 en het aantal dagen dat uw kindje per week naar de opvang komt. Voor 5 weken per jaar rekenen wij geen tarief aan. Deze 5 onbetaalde weken zijn voor onder andere feestdagen, sluitingsdagen, uw eigen verlof of afwezigheid van uw kindje door bijvoorbeeld ziekte. U betaalt dus voor 47 weken in plaats van 52 weken per jaar.

Dit resulteert in onderstaande gefactureerde maandbedragen. In dit maandbedrag is geen rekening gehouden met teruggaven of voordelen waar u recht op kunt hebben.

  • 2 dagen opvang per week kost per maand €242,83
  • 3 dagen opvang per week kost per maand €364,25
  • 4 dagen opvang per week kost per maand €485,67
  • 5 dagen opvang per week kost per maand €607,08

Na inschrijving en voor de start van de opvang dient er een inschrijfvergoeding te worden voldaan van van € 100,00. U ontvangt hiervoor na inlevering van de opvangovereenkomst een losse factuur. Na inschrijving en voor de start van de opvang dient de inschrijfvergoeding te worden voldaan. Voor de inschrijving van broertjes of zusjes rekenen wij geen inschrijfgeld.

Baarle-Hertog

De keuze voor IKG- of Vrije prijs plaatsen is afhankelijk van beschikbaarheid.

Prijs voor de IKG plaatsen

Voor een IKG plaats dient u voor de aanvang van de opvang de kindcode van uw kindje te hebben doorgegeven. U kunt de kindcode aanvragen vanaf de geboorte van uw kindje. U moet de kindcode doorgegeven hebben voor de aanvang van de opvang. Het IKG tarief is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van de ouders. Het IKG tarief is maximaal €29,95 per dag. 

Op basis van het opvangplan heeft u bij De Toverschommel bij voltijdse opvang recht op 20 afwezigheidsdagen per jaar. Dus 5 dagen opvang per week geeft recht op 20 afwezigheidsdagen, 4 dagen opvang: 16 afwezigheidsdagen, 3 dagen opvang: 12 afwezigheidsdagen, 2 dagen opvang: 8 afwezigheidsdagen. Bij de start heeft u naar rato recht op een percentage van de afwezigheidsdagen, deze worden door ons systeem automatisch berekend en in uw voordeel afgerond op halve dagen. De afwezigheidsdagen worden gebruikt voor de afwezigheid van uw kindje bij bijvoorbeeld verlof of ziekte. Als er op de factuur een ongerechtvaardigde afwezigheid dag met boete staat vermeld is dit omdat geoorloofde afwezigheidsdagen op zijn. Een ongerechtvaardigde IKG afwezigheid wordt u altijd aangerekend gelijk aan uw dagprijs vermeerderd met 10 euro.

Na inschrijving en voor de start van de opvang dient er een waarborg te worden voldaan van € 150,-, is uw gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan € 28.346,04 (bedrag voor 2019) dan bedraagt de waarborg € 50,-. Als aan alle verplichtingen is voldaan wordt de waarborg binnen 10 dagen teruggestort op een bij ons gekende rekening op uw naam. Voor de inschrijving van broertjes of zusjes dient ook de waarborg tje worden voldaan.

Prijs voor de Vaste prijs plaatsen

Het Vrije prijs tarief is €31,00 per dag.

Wij houden bij de berekening van het maandbedrag rekening met ons dagtarief van €31,00 en het aantal dagen dat uw kindje per week naar de opvang komt. Voor 5 weken per jaar rekenen wij geen tarief aan. Deze 5 onbetaalde weken zijn voor onder andere feestdagen, sluitingsdagen, uw eigen verlof of afwezigheid van uw kindje door bijvoorbeeld ziekte. U betaalt dus voor 47 weken in plaats van 52 weken per jaar.

Dit resulteert in onderstaande gefactureerde maandbedragen. In dit maandbedrag is geen rekening gehouden met teruggaven of voordelen waar u recht op kunt hebben.

  • 2 dagen opvang per week kost per maand €242,83
  • 3 dagen opvang per week kost per maand €364,25
  • 4 dagen opvang per week kost per maand €485,67
  • 5 dagen opvang per week kost per maand €607,08

Na inschrijving en voor de start van de opvang dient er een inschrijfvergoeding te worden voldaan van van € 100,00. U ontvangt hiervoor na inlevering van de opvangovereenkomst een losse factuur. Na inschrijving en voor de start van de opvang dient de inschrijfvergoeding te worden voldaan. Voor de inschrijving van broertjes of zusjes rekenen wij geen inschrijfgeld.